גם למטבח חוץ, יחידות האחסון מהוות חלק מהותי מגופו של המטבח, וכך הן מקבלות חשיבות אסתטית חשובה נוסף על הצרכים הפונקציונליים הנדרשים מהן.
בחירה נכונה של יחידות האחסון היא מה שהופכת את המטבח לנעים ולזמין עבור המשתמש – הן מגדירות את אופני הפעולה במטבח החוץ, הן עוזרות לייצב את המבנה ההנדסי שלו, והן מסייעות לקבוע את הטון העיצובי שלו.